Статут учнівського самоврядування

         СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лиманський ліцей № 1 Лиманської міської ради

 І. Загальні положення.

1. Учнівське самоврядування- добровільне об’єднання учнів, мета якого- сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

2. Учнівське самоврядування Краснолиманського НВК «гімназія- ЗОШ І ступеня» регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадянські організації», Статуту закладу.

3. Учнівське самоврядування пропагандує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування

 1. Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, само реалізуватися на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України.
 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів закладу.
 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
 4. Сприяти реалізації інтересів , можливостей, бажань дітей.
 5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

 ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування.

Права і обовязки.

 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є Рада гімназії.
 2. Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний парламент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом закладу.
 3. Структуру та склад учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.
 4. Президентом учнівського колективу може бути учень 9-11 класу, який обирається таємним голосуванням членів гімназійного парламенту.
 5. Президент класного колективу обирається загальними класними зборами з числа учнів – лідерів класу.
 6. Форми діяльності міністерств, клубів, учнівських об’єднань, малих ініціативних груп визначаються на засіданнях парламенту.

Шкільний парламент:

–         координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

–         контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

–         приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;

–         вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;

–         бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

–         веде контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних вимог у школі;

–         проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;

–         організовує роботу міністерств, учнівських об’єднань, малих ініціативних груп, клубів тощо.

 IV. Основні напрями діяльності  органів учнівського самоврядування.

1.Міністерство освіти:

– проводить роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

– організовує консультаційну допомогу з предметів;

– бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

– контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

– веде боротьбу з пропусками уроків;

– залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

– надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

– бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів в шкільних умовах;

– бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

– збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

– виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;

– проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників;

– організовує роботу книжкових лікарень.

2. Міністерство порядку:

– забезпечує захист прав та інтересів учнів;

– організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;

– контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

– організовує чергування учнів по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

– контролює та оцінює чергування по класах;

– контролює дотримання учнями Статуту гімназії;

– бере участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя та культури поведінки;

– контролює відвідування учнями школи;

– надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни, бере участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі, стежить за їх виконанням;

– організовує змагання за високу організованість класу, відсутність фактору порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

– готує інформацію на загальношкільні лінійки;

– розглядає порушення правил, конфлікти;

– виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну раду;

– організовує роботу шкільного бюро знахідок:

– організовує правову освіту ( вивчення Правил для учнів, Статуту закладу, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів), проводить зустріч з правоохоронцями.

 3. Міністерство культури:

–         залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

–         підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

–         організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

–         готує творчі виставки учнів;

–         встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, музеями;

–         вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

–         в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

–         організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

–         оформлює альбоми до пам’ятних дат, традиційних свят в школі;

–         організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи.

4. Міністерство охорони здоровя та спорту:

–         пропагує здоровий спосіб життя ( антиалкогольну, анти тютюнову, антинаркотичну програми);

–         залучає учнів та батьків до спортивно- масової та фізкультурно- оздоровчої роботи;

–         організовує роботу спортивних секцій, груп здоров’я;

–         проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

–         організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

–         контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;

–         проводить санітарно-освітню роботу серед учнів ( випускає санбюлетні, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори);

–         веде шкільну книгу рекордів.

 5. Міністерство інформації:

– забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування;

– інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, класі через шкільну газету «Дзеркало»

– висвітлюють інформацію про шкільне життя на гімназийному сайті;

– розвиває у дітей уміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;

– сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

– забезпечує інформацією з життя школи ( гарячі новини, вітання на замовлення, спортивні новини, інформаційний вісник безпеки життєдіяльності, музичний калейдоскоп, навколо світу, підсумки роботи);

– збирає та обробляє дані , надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування.

 6.Міністерство роботи з молодшими школярами:

–         піклуються про молодших школярів, ГПД;

–         залучають дітей, підлітків до господарсько – трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля;

–         готують творчі виставки учнів;

–         в кожному класі організовують культурно – масову роботу, залучають учнів до участі в загально – шкільних заходах;

–         організовують в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

–         організовують культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи;

–         надають посильну допомогу класним керівникам.

Залишити відповідь

© 2013 Гімназія. Всі права захищені.
Powered by