Правила прийому до НВК

Відповідно до статті 18  Закону України “Про загальну середню освіту”  зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Для прийому до школи  батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  •  заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка.
  • документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 -го класу)

http://osvita.ua/legislation/law/2232/

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється згідно наказу МОН України № 367 від 16.04.2018 року 

Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

У закладі освіти створюються умови для інклюзивного навчання.

Для учнів,  які  потребують самостійного, прискореного опанування змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту, може бути організована екстернатна форма здобуття загальної середньої освіти (згідно наказу МОН України від 13.03.2017  № 369   )

© 2013 Гімназія. Всі права захищені.
Powered by