Сторiнка психолога

Практичний психолог – Мозгова Ольга Олексіївна

Часи роботи:  понеділок – п’ятниця 8:00 – 16:00

Психологічна служба гімназії

      З метою створення умов для повноцінного розвитку та навчання дітей, збереження їх психологічного здоров’я, надання кваліфікованої допомоги з питань взаємовідносин та спілкування між учнями, батьками, вчителями, створена та діє психологічна служба гімназії.

 Напрямки діяльності психолога

 1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА

 2.ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА

 3.ПСИХОДІАГНОСТИКА

 4.КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА

 5.КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА

 6.ЗВ ЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ

 Проблема над якою працює психолог гімназії:

СПРИЯННЯ ОСОБИСТІСНОМУ РОЗВИТКУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ ІНОВАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Задачі діяльності психолога:

1.Забезпечення соціально-педагогічної та психологічної реабілітації учнів, які зазнали різних форм насильства, які з тих чи інших причин не відвідують школу, знаходяться у скрутному життєвому становищі тощо;

2. Формування здорового способу життя, відповідального ставлення за власний вибір, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі;

3. Здійснення психологічного та соціально-педагогічного супроводу інклюзивної освіти;

 4. Удосконалення психологічного супроводу у початковій ланці з метою створення оптимальних стимулюючих умов для успішної адаптації першокласників;

 5. Здійснення психологічного супроводу підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення життєвої самореалізації.

 6. Забезпечити надання психологічної допомоги постраждалим в зоні АТО, переселенцям, біженцям та їх батькам;

 7. Сприяти підвищенню психологічної компетентності батьків, учнів та педагогів;

 8. Провести профілактичні та корекційні заходи з питань правопорушень та поширення проявів насильства, агресивної поведінки, в тому числі ксенофобії для підлітків;

 9. Забезпечити психологічний та соціально-педагогічний супровід обдарованих та потенційно обдарованих дітей;

 10. Активізація превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах;

 11. Профорієнтація старшокласників;

 12. Робота з допризовниками;

 13. Психологічна допомога учням в підготовці до ДПА, ЗНО.

Мета професійної  діяльності педагога і психолога в школі єдина, це – дитина, умови її повноцінного навчання й розвитку.

        Головна ідея психологічної служби гімназїї – це «супровід»  дитини по її життєвому шляху. Це рух разом з нею, поруч із нею, іноді – трохи попереду, якщо треба пояснити можливі шляхи.

Ми не можемо змінити внутрішній світ людини без її власної волі, власного бажання, але ми можемо взаємодіяти, пропонуючи різні шляхи вирішення тих або інших завдань чи проблем. Ми організовуємо співробітництво, спрямоване на самопізнання та самовдосконалення людини.

       Гімназійна психологічна служба – це самостійний вид діяльності з власними цілями й цінностями, яка органічно вплітається в навчально-виховну педагогічну систему. За такої організації стає можливим поєднувати цілі педагогічної і психологічної практики і фокусувати їх на головному – на особистості учня.

      Робота дорослих з супроводу (педагогів, батьків, психолога) спрямована на створення сприятливих соціально-психологічних умов для успішного навчання й розвитку дитини. Але у кожного є і свої специфічні завдання. Роль педагога – орієнтація учня на інтелектуальні й етичні аспекти («кожна людина повинна знати й уміти саме це й мати відповідну поведінку в громадських місцях»). Батьки виконують роль носія певних цінностей – релігійних, етичних національних, культурних та інших. Завдання практичного психолога – створювати умови для продуктивного руху дитини тими шляхами, які вона усвідомлено вибрала, конструктивно вирішувати неминучі конфлікти, засвоювати методи пізнання, спілкування, пізнаючи себе та інших.

© 2013 Гімназія. Всі права захищені.
Powered by