Геометрія для саморегуляції

Наш світ і наше тіло наповнені різноманітними геометричними фігурами. Згадайте шкільний курс біології, фізики, геометрії і проведіть для себе паралелі. Не забудьте і про “Вітрувіанську людину” Леонардо да Вінчі, і про сакральну геометрію різних релігій та міфологій, і про мандалотерапію.

Ідея застосування геометричних фігур у психології не нова (почитайте про психогеометрію Сьюзен Деллінгер), проте переважно ці їдеї стосуються психодіагностики особистості, а не особливостей їх застосування у психологічній інтервенції та саморегуляції.

Геометричні фігури і їх сукупність несуть в собі духовну цінність про організацію, впорядкованість, цілісність, баланс систем, що лежать в основі нашого фізичного та психічного життя. Кожна геометрична фігура має своє символічне значення та сенс для нашого життя. Адже, як зазначає О. М. Айванхов: “Абсолютна символічна мова – це мова геометричних фігур… Коли Посвячені минулого малювали вертикальну або горизонтальну лінію, коло або крапку, а потім комбінували з них хрест, трикутник, квадрат, пентаграму, гексаграму або змію, що кусає свій хвіст… вони вкладали у кожну фігуру вічні знання”.

У період кризи завдання психологів полягає у швидкій і ефективній стабілізації потерпілого, а також застосуванні не менш ефективних способів для саморегуляції. В основу нашої роботи ми поклали дві основні ідеї: використання “простих” (коло, квадрат, трикутник тощо) – для саморегуляції та “об’ємних” (сфера, куб тощо) геометричних фігур – для психологічної інтервенції.

Модель інтегративної арттерапії при кризі передбачає послідовну реалізацію етапів психологічної інтервенції: тіло, емоції, образи, сенси. Застосування “простих” геометричних фігур передбачає реалізацію двох перших етапів – тіло та емоції, “об’ємних” – образи, сенси.

Отож, для саморегуляції малюйте:

точки – коли не можете почати щось робити і шукаєте як “зібратися з думками”. Точка – це початок і єдність будь-якої геометричної фігури і, отже, початок всього.

трикутники – коли шукаєте стабільність і опору. Трикутник уособлює єдність трьох принципів (точок) світобудови – творіння (народження), збереження (життя) і розчинення (смерті). Пригадайте на чому тримається наша Земля згідно міфології – “три кити”, “три слони”, а також, що згідно геометрії – предмет розташований на трьох точках опори більш стабільний.

кола – коли шукаєте мудре рішення. Коло символізує досконалість, нескінченність, вічність. Часто коло порівнюють із символами: Уробороса – символом нескінченного відродження та циклічності життя; Бгавачакра (Колесо сансари) – нескінченного і безперервного кругообігу народження, смерті і нового народження людини та ін.

квадрати – коли шукаєте порядку, стабільності, надійності та спокою (захисту). Квадрат описує просторовий склад Всесвіту: 4 сторони світу, 4 періоди життя людини, 4 пори року, 4 частини доби. Квадрат символізує земну матерію та реальність та уособлює принцип упорядкованості і стабільності.

прямокутники – коли потребуєте змін. Прямокутник символізує трансформацію особистості, пошук змін та стан переходу.

ромби – коли шукаєте поштовху (ресурс) до змін. Ромб поєднує в собі жіноче (у більшій мірі) та чоловіче начало й символізує зв’язок з родом.

зиґзаґи та спіралі – коли не вистачає енергії та сил. Зиґзаґи та спіралі – символи стихії Води.

© Виктория Назаревич та Віктор Панасюк, 2022

Залишити відповідь

© 2013 Гімназія. Всі права захищені.
Powered by