Завдання на час карантину (старша школа)

Українська мова та література

5 клас мова  Опрацювати тему «Другорядні члени речення» ,підготуватися до написання твору «Чому людина має бути чемною».

5 клас література Позакласне читання . Марина Павленко «Миколчині історії»

6 клас мова  Опрацювати тему « Написання прикметників із суфіксами -еньк,-есеньк,-ісіньк,-юсіньк,-ськ,-зьк,-цьк»,виконати вправу на закріплення (на вибір)

6 клас література Прочитати 3 розділи «Тореодори з Васюківки» В. Нестайка.

7 мова Опрацювати тему «Ступені порівняння прислівників», повт . тему «Розряди прислівників», виконати вправи 218,220

7 клас література  Читати повість-казку «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» (ця книга є на нашому сайті у розділі “Бібліотека інформує” стаття – Відкритий простір читання. Віртуальна книжкова виставка), письмово в робочі зошити записати визначення «повісті-казки», особливості композиції, вивчити його; виписати образи.

8 клас мова Опрацювати тему «Розділові знаки при звертаннях і в вставних словах», виконати всі вправи параграфа з теми.

8 клас література Прочитати повість «Дорогою ціною», виписати цитати до образу Остапа та Соломії

9 клас мова Вивчити правила на стор.154,виконати три вправи (на вибір)

9 клас література Прочитати поему «Кавказ», заповнити паспорт твору.

10 клас мова Вивчити тему «Тропи», виписати з художньої літератури по 5 прикладів.

10 клас література Дочитати повість «Земля», виписати цитати до образів Сави, Михайла.

11 клас мова Підготуватися до к/роботи «Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Способи цитування»(конспект, за підручником Авраменка). Дібрати,записати та вивчити цитати з тем «Батьківщина», “Патріотизм”, “Рідна мова”.

11 клас література Прочитати поезії В. Симоненка «Задивляюсь я у твої зіниці…», «Я…», Д. Павличка «Два кольори», вивчити одну з них (на вибір)

Зарубіжна література

5 клас

1.Прочитати матеріал про Льюїса Керролла (с. 198-203). Відповідати на питання:  с. 203 (№1,2 – усно), с. 204 (№ 5 – письмово)

2. Прочитати розділи 1,2 з повісті «Аліса в країні Див»

6 клас

1.Опрацювати матеріал на с. 192-196

2. Вивчити напамять 3 хайку (за вибором)

7 клас

 1. Прочитати оповідання А. Конан Дойла «Пістрява стрічка», «Спілка рудих».

2. Прочитати додатково оповідання про Шерлока Холмса (за вибором, за бажанням)

8 клас

 1. Прочитати глави з роману «Дон Кіхот» (за рекомендованим підручником до кінця): епізоди «Дон Кіхот в замку герцога», «Санчо керує островом», «Зустріч Дон Кіхота з Лицарем Білого Місяця»
 2. Дати письмову відповідь на питання «Чи потрібні донкіхоти в 21 сторіччі?»

9 клас

 1. Дочитати комедію «Ревізор»
 2. Прочитати повість «Шинель»

10 клас

 1. Опрацювати матеріал на с. 142- 147
 2. Познайомитися з біографією М. Некрасова (с. 150-152)
 3. Вивчити напамять вірш М. Некрасова “На смерть Шевченка”

11 клас Опрацювати матеріал на с. 209-215

Русский язык

7-а класс

 1. Выучить теорию на с. 202, 205.Выполнить упр. 237, 242
 2. Выучить правило на с. 214. Выполнить упр. 253, 254

7-б класс

 1. Выучить теорию на с. 157-158, 168 – 169. Выполнить упр. 422 (б), упр. 460 (Б)
 2. Выучить правило на с. 172. Выполнить упр. 466 (а)

8 класс

 1. Повторить тему  «Предложения с однородными членам, обращениями, вводными словами». Подготовиться к контрольной работе по теме.
 2. Выполнить тестовые задания на с. 142-143, 159, 168, 183

9 класс  Выучить теорию на с. 179-180.  Выполнить упр. 314, 308, 321

Англійська мова

6 клас- впр. 6 стор. 132 (письм.) впр. 1, 2 стор. 133-134 (чит, перекл., вивчити слова)

7 клас – в.2 с.112(вивчити)в.5 с.112(пис) в.7 с.113(пис) в.3,2 с.114(ус) в.1,2 с.116(ус)

8 клас – в.1 с.123(ус) в.2 с.124(ус) в.3 с.125(пис) в.5 с.125(пис) в.3 с.126-127(ус)впр.5,6 с.127(пис)

 9 клас – в.3 с.166(в сл,вивч)в.4 с.167(ус)в.5 с.167(в сл,вивч)в.6,7,8 (пис)в.1 с.169(пис)в.2 с.170(в сл,вивч)в.3 с.170(ус)в.5 с.171(пис)  впр.8 с.172-173(ус) в.9,11 с.173-174(пис)
10 клас- впр. 12 (письм.) с. 197, впр. 8 (вивч, письм.) стор. 202 , впр. 10 (письм.) стор. 203, впр. 2 стор. 204 (ус.0
11 клас- впр. 1 стор. 196 (ус, вивч.слова), впр. 2 (письм.0 с. 196, впр. 4 с. 197-198 (ус.)

Математика

6 клас:  § 38.Додавання від’ємних чисел № 993, №996, №998, №1000, №1004, №1006, №1008, №1110, №1013, №1014.

Алгебра

7 клас:  § 20. Графік функції. №746, №748, №750, №754, №756, №760, №762.

8 клас:  § 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування. №795, №797, №799, №801, №802.

Геометрія

7 клас: §  19. Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників. №469, №474, №473, №475, №477, №481, №484, №487.

8 клас:  § 21. Розв’язування прямокутних трикутників.756, №758, №760, №762, №764, №766.

Математика

6 клас:

 1. Додавання чисел з різними знаками. №1027, №1029, №1032, №1034, №1036, №1038, №1040, №1042, №1044, №1047
 2. Властивості додавання.№1066, №1068, №1070, №1073, №1076, №1080, №1082
 3. Віднімання раціональних чисел. №1090, №1093, №1095, №1098, №1100, №1102, №1104, №1107

Алгебра

7 клас:   § 21. Лінійна функція. №770, №772, №776, №778, №780, №783, №785, №787, №789, №791, №793, №795, №797, 799

8 клас:  § 21. Формула коренів квадратного рівняння. №808, №811, №813, №815, №817, №819, №821, №823, №825, №827

Геометрія

7 клас:  § 19. Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників.№476, №480, №485, №488, №490

8 клас:  § 21. Розв’язування прямокутних трикутників.№761, №763, №765, №767, №769,

Математика Тиха І.В.

5 КЛАС:  § 35 (ВЧИТИ), № 1167-1171 (усно); №1172-1190 (письмово).

7-А КЛАС:  АЛГЕБРА-  §21(ВЧИТИ), №769-773 (усно); №777-785, №789-795 (письмово).

ГЕОМЕТРІЯ-  §19 (ВЧИТИ), №465-470 (усно); №471-479 (письмово)

       ВИКОНУВАТИ ЗАВДАННЯ ON-LINE

9 КЛАС:  АЛГЕБРА- §18(ВЧИТИ), №765-775; №778-785 (письмово)

ГЕОМЕТРІЯ- §18(ВЧИТИ), №885-888 (усно); №889-892 (письмово)

      ВИКОНУВАТИ ЗАВДАННЯ ON-LINE

10 КЛАС: АЛГЕБРА-  ПІДРУЧНИК Є. П. НЕЛІН 11 КЛАС   §2 ст. 15 (ВЧИТИ), №4, №6, №7 ст.29-30 (письмово) ВЧИТИ ТАБЛИЦЮ ПОХІДНИХ

  ВИКОНУВАТИ ЗАВДАННЯ ON-LINE

11 КЛАС: АЛГЕБРА- §25.1 (ВЧИТИ), №4,5 ст. 371 (письмово)

Природознавство

5 клас § 32,33, викон. “Дослідницький практикум”на с. 140, відповісти письмово на пит.1 -3, с. 146

Біологія 

6 клас  §  33, заповн. табл. на с. 152; §§ 35, 36 (замалюв. мал. 154 на с. 157 та мал. 157 на с. 159, скласти таблицю ” Різноманітність плодів”.

7 клас § 41,42, викон. Самост. роботу на с.183 – 184. Виконати міні – проект на одну з тем:

1. “Майстерність маскування” 2. “Як бачать тварини?”

8 клас Вивчити узагальнення на с. 124, викон. завд. ” Навчаємось пізнавати” на с. 122.

9 клас § 39 -42 (скласти конспекти), вивчити терміни й поняття.

10 клас § 30 – 34 (скласти конспекти), вивчити терміни й поняття.

11 клас §28 – 32 (скласти конспекти), вивчити терміни й поняття, скласти по 5 прикладів трофічних ланцюгів виїдання та розкладання.

Хімія

7 клас § 31,32, випис. і вивчити терміни й поняття. Підготувати навчальний проект ” Вода у творчості художників та поетів”, викон. завд. 8.9 на с. 153

8 клас § 32 – 34,вивчити формули та назви кислот,залишків та їх валентності,

вивч. витискувальний ряд металів, викон письмово завд. 107 на с. 172, завд. 112, 113 на с. 178.

9 клас  § 32, скласти конспект, викон. один з проектів: 1. Використання полімерів: екологічний аспект”.

 1. Альтернативні джерела енергії.

10 клас  § 21, скласти конспект, викон. письмово завд. 3,5 на с.178; завд. 7 на с. 179 !

11 клас § 6, 7( скласти конспект) , викон. письмово завд. 8,9 на с.73.

Фізика

11 клас Поширення світла в різних середовищах. Інтерференція світла. Читати §33-34. Повторити §32

Розв’язати №323,324,316

10 клас Вивчити тему «Основні положення МКТ. Рух атомів і молекул. Маса атомів і молекул. Кількість речовини. Ідеальний газ» Читати §45,46. Конспект стор.200-202. Розв’язати №304,307,313

9 клас Читати §29. Конспект. Розв’язати Вправа 29. №1-4

8 клас  Вивчити тему «Закон Кулона. Електричний струм. Дії електричного струму» Читати §31-32

Розв’язати Впр.32, №2-6

7 клас  Читати §23-24. Впр.23,№7-10

Інформатика

7 клас Електроні таблиці. Читати §22,23.

8 клас  Читати §24-26.

10 клас Рекурсія. Функції. Читати стор.174-189. Створити програму №6,9 (стор.189).

11 клас

https://sites.google.com/site/kursfizikidla1ta2kursivgkmg/home/informatika

https://www.youtube.com/watch?v=YWYPF0JhHWI

Побудувати графік функції: ігрик  дорівнює корінь квадратний із виразу x+2

Астрономія

11 клас Вивчити §10-11

 

 

 

 

 

 

© 2013 Гімназія. Всі права захищені.
Powered by