ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ШЕСТИРІЧОК

Початок навчання в школі – один із найбільш складних і відповідальних етапів у житті дітей як в соціально-психологічному, так і у фізіологічному плані. Відбувається дуже багато змін.

НОВІ УМОВИ ЖИТТЯ  ТА  ДІЯЛЬНОСТІ:

– нові контакти,

– нові стосунки,

– нові обов’язки.

 

ЗМІНЮЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА ПОЗИЦІЯ

– була просто дитиною, тепер стала школярем.

ЗМІНЮЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

– не садочок, батьки, бабуся, а школа, де навчальна  діяльність стає провідною.

ЗМІНЮЄТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ ДИТИНИ

– все підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам і турботам.

Саме в ці перші місяці починають формуватися ті системи відносин дитини зі світом і самим собою, ті стійкі форми взаємин з однолітками і дорослими, і базові навчальні установки, які в істотній мірі визначають в подальшому успішність її шкільного навчання, ефективність стилю спілкування, можливості особистісної самореалізації у шкільному середовищі.

Ці труднощі обтяжуються ще й психофізіологічними особливостями дітей шостого року життя:

– нестійкий тип нервової системи;

– висока втомлюваність, що зумовлена особливостями серцево-судинної системи;

– домінування збудження над гальмуванням;

– слабка саморегуляція поведінки.

Психологи (Л.А. Венгер, Я.Л. Коломенський, В.С. Мухіна) у своїх працях розкривають характерні психологічні особливості дітей шестирічного віку:

РОЗВИНЕНЕ МОВЛЕННЯ                  – У дітей цього віку достатньо розвинене мовлення.

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ           – Для них характерна пізнавальна активність.

ПЕРЕВАГА НЕДОВІЛЬНОЇ УВАГИ  – У шестирічок переважає недовільна увага.

– Хоча вони можуть і довільно регулювати свою                поведінку, зосереджувати увагу на тому, що їх приваблює.

РОЗВИТО ПАМ’ЯТІ                              – Це час інтенсивного розвитку пам’яті.

ВАЖЛИВІСТЬ УЯВИ                            – Шестирічки – і реалісти, і фантазери.

– Їхня уява має велику варіативність та відіграє важливу      роль.

«Я – ХОРОШИЙ»                                    – Діти дуже довірливі.

– Мають почуття сорому, гордості.

– Їхня внутрішня позиція у ставленні до себе: «Я – хороший».

ПОТРЕБА У СХВАЛЕННІ  

ДОРОСЛИХ                                              – Прагнення до позитивних взаємин із дорослими організовує поведінку дітей-шестирічок.

– Бажання заслужити схвалення дорослих і симпатію

однокласників є одним із основних мотивів поведінки.

ПЕРЕВАГА ПОЧУТТІВ                       – У шестирічок почуття переважають над розумом.

– Їхнє життя це постійні хвилювання з кожного приводу.

НЕДОСТАТНЯ СИЛА ВОЛІ               – Дітям цього віку не вистачає сили волі.

– Мотиви «хочу» і «потрібно» вступають у суперечність.

– Щоб зберегти гарні стосунки з дорослими, дитина інколи

обманює.

НЕВЕЛИКА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ      – Працездатність у шестирічок є невеликою, тому для них

необхідно створити особливий режим праці і відпочинку, використовувати індивідуальний підхід, постійний медичний нагляд.

– Особливо негативно впливають на працездатність шестирічок шум і галас.

ВЧИТЕЛЬ – АВТОРИТЕТ                   – Діти з готовністю виконують вимоги вчителя.

– Тому потрібно, щоб педагогічний вплив був спрямований на виховання моральних якостей особливості дитини.

РОЗУМОВА АКТИВНІСТЬ                 – За даними досліджень, для шестирічок із нормальним

розвитком характерною є висока розумова активність.

ПРИРОДНИЙ СТАН                            – Шестирічки люблять веселитися і пустувати.

– Це їхній природний стан.

Гармонійна психомоторика шести річок сприяє їх особистісному розвитку, допомагає пізнавати навколишній світ і себе як частину світу, що сприяє розвитку дитини.

Інтерес до пізнання у цей час ще нестійкий, залежить від ситуації, тому під час занять у більшості дітей він виникає і підтримується завдяки вчителеві.

Завищена самооцінка, некритичне ставлення до своєї поведінки і результатів праці призводить до того, що учням складно зрозуміти критерії педагогічного оцінювання.

Шестирічки вважають оцінювання своєї навчальної діяльності оцінюванням усієї своєї особистості, і коли вчитель повідомляє про помилки у виконанні завдання, це сприймається  як «ти поганий».

Отримання негативних оцінок, зауважень викликає тривожність, дискомфорт, через які значна частина учнів стають пасивними.

Саме тому в 1-2-х класах Нової української школи запроваджується формувальне оцінювання, яке допомагає відстежувати особистісний розвиток дитини та хід опановування навчального досвіду як основи компетентності, вибудовувати індивідуальну траєкторію особистості.

Поведінка дитини залежить від її емоційного стану, є імпульсивною, що ускладнює колективну роботу дітей на уроці.

Особливості пізнавальних процесів шестирічок

Пізнавальний процес:                                         Вікові особливості:

ВІДЧУТТЯ  – Продовжує підвищуватися гострота зорових відчуттів.

– Зростає гострота звуку (що сприяє успішному вивченню іноземних слів).

– Поступово розвивається фонематичний слух, зростає його тонкість.

СПРИЙНЯТТЯ  – Характерна мала диференційованість.

– Невміння управляти своїм сприйняттям.

ПАМ’ЯТЬ           – Інтенсивно розвиваються всі види пам’яті, а також її процеси.

– Активно формується довільне запам’ятовування.

– Виникає необхідність освоєння спеціальних цілеспрямованих дій із                                 запам’ятовування – засвоєння мнемотехнічних прийомів.

УВАГА            – Переважає мимовільна увага.

– Слабкий розподіл уваги.

– Обсяг уваги – 4-6 об’єктів.

– Невміння швидко переключати увагу.

– Тісний зв’язок з емоціями та почуттями.

МИСЛЕННЯ  – Набуває наочно-образного характеру.

– Формуються елементи понятійного мислення й розумові операції.

– Мислення в поняттях потребує допомоги уявлень і на них будується.

УЯВА               – Збільшується розмаїтість сюжетів

– Перетворюються якості й окремі характеристики предметів і персонажів.

– Створюються нові образи.

– З’являється здатність передбачати послідовні моменти перетворення

одного стану в інший.

– З’являється здатність керування сюжетом.

МОВЛЕННЯ  – Процес оволодіння рідною мовою, багатством її словника й граматичних                      форм, необхідних для розуміння кожною людиною інших людей і вміння висловити свої думки, бажання, переживання.

– Розвиток у процесі повсякденного спілкування дитини з дорослими й однолітками.

– Велика роль слухання, читання, міркування – специфічних форммовленнєвої діяльності.

– Особливе значення освоєння письма.

Звісно, велике значення для розвитку шестирічок має навчання, але особливе місце в їхньому житті посідає гра.

Усвідомлену мету шестирічкам найлегше побачити у процесі гри. Ставлення до гри і правила гри є у цьому віці своєрідною школою соціальних відносин. Гра розвиває здібності дітей аналізувати свої дії, вчинки, мотиви, а також співвідносити їх з діями, вчинками тамотива ми інших людей.

Важливе значення для забезпечення особистісно орієнтованого виховання школярів, для розвитку самоповаги у шестирічок має знання ними своїх прав.

Дорослий разом із дітьми може сформулювати ці права:

– право на повагу і ввічливе ставлення до себе;

– право на самостійність виконання завдань учителя;

– право на відпочинок на уроці і вдома;

– право на гру, фантазію, пустощі;

– право на любов дорослих;

– право на захищеність від негативних впливів;

– право на отримання відповіді дорослих на всі свої запитання;

– право звернутися за допомогою до дорослих;

– право отримати похвалу за добрі справи;

– право не бути заляканим дорослими;

– право не бути покараним фізично.

Важливо, щоб дорослі створювали умови для дотримання цих вправ як в школі, так і вдома.

Таким чином, дітей шести років навчати складно, і таке навчання необхідно будувати з урахуванням специфіки їхнього розвитку, чим і займаються вчителі Нової української школи.

 

Взято з:  «Путівник психолога в Новій українській школі»

Залишити відповідь

© 2013 Гімназія. Всі права захищені.
Powered by