До уваги учителів, учнів та їх батьків!

Пропонуємо ознайомитися з Листом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 року №1/9-213 “Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року”

Методичні рекомендації для вчителів щодо підсумкового оцінювання учнів   1-2 класів

 

Тези з листа МОН №1/9-213 від 16.04.20:

      Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, дистанційне навчання не є винятком.

Для учнів 1-2-х класів застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

Навчальні та творчі роботи учнів систематизуються у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року та фіксується у щоденниках спостережень або іншим способом, визначеним учителем.

В умовах дистанційного навчання під час карантину учитель продовжує застосовувати метод портфоліо: відслідковує динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками.

Для учнів 2-х класів НУШ рекомендовано надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах. Результати виконаних робіт фотографуються та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) або звичайною поштою. Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя).

Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2- класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів вчитель може скористатися своїми щоденниками спостережень, які велися до початку карантину та додатково залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів.  Вчитель  може залучити батьків до спільної роботи (заповнення щоденника спостережень, збирання робіт для оформлення портфоліо), бажано провести з ними консультацію (у синхронному або асинхронному режимі) щодо роз’яснення змісту кожного показника та його зовнішніх проявів або надіслати власні форми спостережень.

 

Залишити відповідь

© 2013 Гімназія. Всі права захищені.
Powered by